SEO OPTIMALIZÁCIA

Pozornosť na Vás

Nájdeme spôsoby ako upriamiť pozornosť práve na Vás a vašu web stránku. Využívame Sociálne siete, PPC reklamu a blogy, ktoré vám zaručia zvýšenie návštevnosti. Navrhneme vám vhodné kľúč.slová, popisy, titulky, odkazy, reklamné texty…toto všetko upriami pozornosť práve na Vás. Verejnosť sa dozvie o Vašich službách a produktoch. Získate tak imidž pre svoju spoločnosť. Strhnite všetku pozornosť na seba!

Nenechajte sa pripraviť o:

  • zvýšenie návštevnosti stránky z vyhľadávačov
  • zvýšenie popularity
  • zvýšenie predaja
  • rast Vašej firmy
  • prestíž a meno

Buďte viditeľný

Chcete, aby Vás klienti nespustili z očí? aby vedeli kto ste? poznali meno Vašej firmy? Seo optimalizácia zaistí, že práve Vaša stránka bude medzi prvými, ktoré vyhľadávač odporučí svojim potencionálnych zákazníkom. Využívame všetky dostupné moderné možnosti, ako prilákať na Vaše stránky čo najväčší počet zákazníkov.

SEO optimalizácia – ako na to?

SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače , je proces slúžiaci k zvýšeniu návštevnosti internetových stránok. To ale neznamená, že každý návštevník prichádzajúci na stránku je ten správny. SEO z anglického Search engine optimization slúži na získanie takých návštevníkov stránky, ktorí majú o obsah stránky, alebo produkty ponúkané skutočne záujem. Prakticky sa dobre optimalizovaná stránka prejaví tak, že na dané kľúčové slová sa umiestňuje vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. V slovenských podmienkach sa jedná hlavne o najdôležitejší svetový vyhľadávač google, konkrétne o jeho slovenskú verziu www.google.sk.

Google na slovenskom trhu vyhľadávania zaujíma neohrozené postavenie. Samotná optimalizacia pre vyhľadávače spočíva v použití rôznych metód ktoré sa dosiahne požadovaný efekt t.j. posun stránky vo vyhľadávačoch na vyššie pozície a tým aj zvýšenie návštevnosti.

image4 SEO OPTIMALIZÁCIA