Grafické a tlačové služby. Spracujeme a vytlačíme vám katalógy, letáky, plagáty, vizitky atď. Všetko vieme dostať do tlačenej podoby

Brožúrky pre dodávateľa gastro zariadenia – stavba pizza pece manuál

Brožúrky pre dodávateľa gastro zariadenia – stavba pizza pece manuál

Návrh produktov na tlač pre gastro dodávateľa mal pôsobiť sviežo, moderne.. Plagáty a letáky mali upútať zákazníka, brožúrky poučiť o výhodách a podrobnostiach sortimentu. K manuálom boli spracované vizualizácie v realistickej kvalite pre lepšiu ilustráciu postupov a detailov. Zákazka bola riešená výstupom v niekoľkých jazykoch a variantoch grafiky.

Napíšte nám

Musíte byť prihlásenýaby ste mohol písať komentár.